Vol 7, No 1 (2017)

Table of Contents

Special Issue on Workshop on Advances in Parallel and Distributed Computational Models 2016

Akihiro Fujiwara, Matsumae Susumu
PDF
1
Ernesto Gomez, Zongqi "Ritchie" Cai, Keith Evan Schubert
PDF
2-28
Hideharu Kojima, Yuta Nagashima, Tatsuhiro Tsuchiya
PDF
29-49
Liang Hong, Wei Chen, Sachin Shetty, Dan Lo, Reginald Cooper
PDF
50-68

Regular Paper(s)

Takumi Honda, Yasuaki Ito, Koji Nakano
PDF
69-85
Asif Zaman, Md. Anisuzzaman Siddique, Annisa Annisa, Yasuhiko Morimoto
PDF
86-104