Vol 8, No 1 (2018)

Table of Contents

Special Issue on Workshop on Advances in Parallel and Distributed Computational Models 2017

Akihiro Fujiwara, Susumu Matsumae
PDF
1
Jonas Posner, Claudia Fohry
PDF
2-31
Aisha Aljohani, Gokarna Sharma
PDF
32-52
Yonghwan Kim, Haruka Ohno, Yoshiaki Katayama, Toshimitsu Masuzawa
PDF
53-72
Debarshi Dutta, Meher Chaitanya, Kishore Kothapalli, Debajyoti Bera
PDF
73-92
Basem Assiri, Costas Busch
PDF
93-123

Regular Paper(s)

Akio Nomura, Yusuke Matsushita, Junichiro Kadomoto, Hiroki Matsutani, Tadahiro Kuroda, Hideharu Amano
PDF
124-139