Vol 4, No 2 (2014)

Table of Contents

Special Issue on the First International Symposium on Computing and Networking

Koji Nakano
PDF
207-208
Naoki Yamanaka, Hidetoshi Takeshita, Satoru Okamoto, Takehiro Sato
PDF
209-222
Ying-Dar Lin
PDF
223-235
Fumihiko Ino, Yosuke Oka, Kenichi Hagihara
PDF
236-250
Toru Hasunuma, Toshimasa Ishii, Hirotaka Ono, Yushi Uno
PDF
251-259
Jun Arai, Yamin Li
PDF
260-278
Yang Liu, Lin Meng, Ittetsu Taniguchi, Hiroyuki Tomiyama
PDF
279-290
Tomoki Kozu, Yuria Akiyama, Saneyasu Yamaguchi
PDF
291-306
Sumeet S. Kumar, Mitzi Tijin-A-Djie, Rene van Leuken
PDF
307-320
Tsutomu Inamoto, Yoshinobu Higami, Shin-ya Kobayashi
PDF
321-335
Ulisses Rodrigues Afonseca, Thiago Fernandes Neves, Jacir L. Bordim
PDF
336-354
Meilin Wand, Kai-Hau Yeung
PDF
355-368
Masahiko Morita, Takehiro Tawara, Masaomi Nishimura, Shin Yoshizawa, Bukai Chou, Ippei Kuroki, Takashi Ijiri, Yuki Tsujimura, Ryutaro Himeno, Hideo Yokota
PDF
369-391