International Journal of Networking and Computing

The International Journal of Networking and Computing is a biannual journal that publishes peer-reviewed articles in all areas of networking and computing. It has both print and online versions. All papers are indexed in indexing services including DBLP Computer Science Bibliography, Google Scholar, Arnetminer, J-DreamII, J-GLOBAL, and DOAJ. It is also archived in J-Stage.


Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 11, No 2 (2021)

Table of Contents

Special Issue on the Eighth International Symposium on Computing and Networking

Koji Nakano
PDF
119
Takeru Terai, Masami Yoshida, Alberto Gallegos Ramonet, Taku Noguchi
PDF
121-139
Yaodong Wang, Yamin Li
PDF
140-153
Naoki Fujieda, Sogo Takashima
PDF
154-171
Kaijie Wei, Koki Honda, Hideharu Amano
PDF
172-197
Ben Wang, Guan-Shen Fang, Sayaka Kamei
PDF
198-214
Shungo Kumazawa, Kazushi Kawamura, Thiem Van Chu, Masato Motomura, Jaehoon Yu
PDF
215-230
Hiromasa Miura, Syota Kanzawa, Rikuya Matsumura, Yuta Kodera, Takuya Kusaka, Yasuyuki Nogami
PDF
231-250
Hendy Briantoro, Nobuo Funabiki, Md. Mahbubur Rahman, Kwenga Ismael Munene, Minoru Kuribayashi, Wen-Chung Kao
PDF
251-266
Hao Tang, Kazuhiko Komatsu, Masayuki Sato, Hiroaki Kobayashi
PDF
267-282
Jinshan Luo, Atsushi Ito
PDF
283-298
Shingo Hasegawa, Masashi Hisai, Hiroki Shizuya
PDF
299-318
Masayuki Fukumitsu, Shingo Hasegawa
PDF
319-337
Junnosuke Suzuki, Tomohiro Kaneko, Kota Ando, Kazutoshi Hirose, Kazushi Kawamura, Thiem Van Chu, Masato Motomura, Jaehoon Yu
PDF
338-353
Taichi Aoki, Atsuhiro Goto
PDF
354-382
Yuki Nanjo, Masaaki Shirase, Takuya Kusaka, Yasuyuki Nogami
PDF
383-411
Misato Ogawa, Shigeaki Tanimoto, Takashi Hatashima, Atsushi Kanai
PDF
412-425
Yuta Suzuki, Toshiki Hatano, Toi Tsuneda, Daiki Kuyoshi, Satoshi Yamane
PDF
426-437
Manu Manuel, Arne Kreddig, Simon Conrady, Nguyen Anh Vu Doan, Walter Stechele
PDF
438-462
Masahito Kumagai, Kazuhiko Komatsu, Fumiyo Takano, Takuya Araki, Masayuki Sato, Hiroaki Kobayashi
PDF
463-491
Haruki ISHIZAKI, Ryohei SAKA, Eitaro KOHNO, Yoshiaki KAKUDA
PDF
492-515
Masaki Furukawa, Tomoya Itsubo, Hiroki Matsutani
PDF
516-532
Akifumi NOMASAKI, Eitaro KOHNO, Reo MORISHIGE, Yoshiaki KAKUDA
PDF
533-555