International Journal of Networking and Computing

The International Journal of Networking and Computing is a biannual journal that publishes peer-reviewed articles in all areas of networking and computing. It has both print and online versions. All papers are indexed in indexing services including DBLP Computer Science Bibliography, Google Scholar, Arnetminer, J-DreamII, J-GLOBAL, and DOAJ. It is also archived in J-Stage.


Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 12, No 2 (2022)

Table of Contents

Special Issue on the Ninth International Symposium on Computing and Networking

Koji Nakano
PDF
237
Takuya Noguchi, Akihiro Fujiwara
PDF
238-252
Mutsuki Deguchi, Masahiko Katoh, Ryotaro Kobayashi
PDF
253-269
Hong-Xuan Wei, Pangfeng Liu, Ding-Yong Hong, Jan-Jan Wu, An-Tai Chen
PDF
270-294
Akiyuki Mamiya, Nobuyuki Yamasaki
PDF
295-316
Yuki Nanjo, Masaaki Shirase, Yuta Kodera, Takuya Kusaka, Yasuyuki Nogami
PDF
317-338
Yuta Suzuki, Daiki Kuyoshi, Satoshi Yamane
PDF
339-358
Tsubasa Fukumura, Hayato Aratame, Atsushi Ito, Masafumi Koike, Katsuhiko Hibino
PDF
359-371
Naoya Torii, Ryuichi Minagawa, Hideaki Kevin Omae, Kotaro Hayashi
PDF
372-386
Taichi Saikai, Kotoko Miyata, Taito Manabe, Yuichiro Shibata
PDF
387-405
Masami Yoshida, Alberto Gallegos Ramonet, Taku Noguchi
PDF
406-424
Renzhi Mao, Kaijie Wei, Hideharu Amano, Yuki Kuno, Masatoshi Arai
PDF
425-445
Hitoshi Ishikawa, Hiroshi Mori, Koichi Higashi, Yoshiaki Kato, Tomofumi Sakai, Toshikazu Ebisuzaki, Ken Kurokawa
PDF
446-466
Mariama Mbow, Hiroshi Koide, Kouichi Sakurai
PDF
467-492
Hiroaki Anada, Masayuki Fukumitsu, Shingo Hasegawa
PDF
493-508